Het gebruik van de Reputation365.eu website is onderworpen aan de aanvaarding van de algemene voorwaarden hieronder, in het bijzonder indien u ons enige informatie via deze website toezendt. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, gelieve deze website niet te gebruiken.

Gebruiksvoorwaarden

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en mag in geen geval worden beschouwd als professioneel of juridisch advies.

Uit het gebruik van deze website kan geen enkel recht worden afgeleid.

Het materiaal op deze website geeft mogelijks niet de laatste nieuwe ontwikkelingen weer. De leden van REPUTATION 365 zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade of verlies die het gevolg is van incorrecte informatie of onvolledigheid van de informatie die in deze website ligt vervat.

De voormelde gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Enig geschil dat voortkomt uit het gebruik van de Reputation365.eu website valt onder de exclusieve jurisdictie van de Brusselse rechtbanken.

Indien u verdere informatie in verband met deze gebruiksvoorwaarden wenst, gelieve REPUTATION 365 te contacteren via de contactpagina.

Privacy policy

Door het contactformulier te gebruiken, stemt u in met de verwerking door de leden van REPUTATION 365 (op de pagina "Het Team" opgesomd) van de persoonsgegevens die u toestuurt, voor het beheer en antwoord op uw vraag, uitsluitend conform de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, inclusief de Belgische wet van 8 december 1992 [FILL IN FULL TITLE].

Uw persoonsgegevens worden op een vertrouwelijke manier verwerkt en worden pas aan derden overgemaakt (i) met uw specifieke toestemming, (ii) in het kader van een wettelijke verplichting of (iii) in de mate toegestaan door de dienstverleningsovereenkomst die u voor de aan REPUTATION 365 toevertrouwde taken hebt gesloten.

U kunt ten alle tijde toegang vragen tot uw persoonsgegevens en waar nodig de verbetering verkrijgen, middels het contactformulier. U kunt ook middels hetzelfde formulier ten alle tijde en gratis zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.